جمعه 28 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

"تکرار" مشمئز کننده ست. حال آدمی را درهم می کند و از حرکت بازمیدارتش. این که هر روز یک کارِ تکراری کنی آن چنان که دیگر ذهنت در حالت اتوپایلوت!!! بدون تفکر تکرارش کند، مهلک ست یا لااقل ملال آور یا لااقل تر کم اثر؛ شبیه خیلی از نمازهای ما!
اما این داستانِ هر "تکرار"ی نیست؛ تکرارهایی که روح دارند و معنا، داستانشان جداست! 
چرا آدم های "تکرار"ی در زندگیمان، ملال آور نیستند؟! مثلا خانواده و دوستان و آشنایان که علی القاعده خیلی "تکرار"ی اند چرا از دیدن شان حالمان درهم نمی شود؟!
جوابش در این ست که آن آدم های به ظاهر "تکرار"ی، حامل روح و معنا هستند ... . حال اگر همین آدم های "تکرار"ی که برایمان ملال آور نیستند، یک تجلی تازه از خودشان را بنمایانند، عجیب حالت فرح بخش و بسیطی بر انسان عارض می شود، گویی که دیگر از ماده، چیزی فراتر می فهمد!
بگذریم... .

بعدالتحریر:
امروز خیره شده بودم به گل سوزنی زیبا در پاسیون؛ فکر می کردم چه قدر خدا، لارج! خدایی می کند؛ همه خلقت ش تازه ست و نو و رنگارنگ و اساسا خدا، اهل دل ست و کارش در تنوع!!

""لا تکرار فی التجلی""

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 26 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری

للباقی

 

In this past days, I called regularly to Marzieh Hashemi(Melanie Franklin) for “jebheh vahed” magazine and conference of resistance mothers, but I couldn’t succeed. On my recent trip to tehran, one of the famous faces in international relations told me: Marzieh Hashemi is very strong in analyzing international thinking and international media. I said him: she is very hard to answer her phone!!

Today I wondered when I heard the news of her arrest! In fact, this is the main face of  the united states and  the slogans of freedom of expression.

We are impatiently awaiting for her freedom. We are awaiting her to  interview our magazine!

Hoping to release all of the humans.

God bless her.

 

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 25 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

زمانی فکر می کردم اغلب مردم، تحت تأثیر رسانه ها انتخاب می کنند؛ اما این روزها به این نتیجه رسیده ام که اغلب مردم، درست شبیه رسانه ها فکر می کنند! یعنی دستگاه فکر کردن شان شبیه رسانه ها شده است! با یک معادلات مشخص!
رسانه ها دست بالا بتوانند واقعیت ها را نمایش دهند و رسما کمیت شان در حقیقت ها لنگ ست.
حال آن که وجود جست و جو گر آدمی با صرف واقعیت ها راضی نمی شود و بی درنگ دنبال حقیقت ها می گردد.
مدیوم این رسانه ها برای عصر واقعیات هست؛ عصر حقیقت ها چه مدیومی دارد؟!!

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 24 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

مقوله "زن" در هر مکتب فکری، یک جایگاه چالش برانگیز دارد؛ و شاید پر بیراه نباشد که اگر کسی خواست غنای یک مکتب را بسنجد باید به جایگاه زن در آن مکتب، نظر بکند.
در دنیای امروز و در دنیای از هم گسیختگی معنا! انقلاب اسلامی توانسته تعریفی خاص از یک زن مسلمان موثر در اجتماع را بازتولید نماید. در کنار همه این خصوصیات، برجسته شدن عنصر "مقاومت" می تواند زن طراز انقلاب اسلامی را شایسته ((الگو شدن)) قرار دهد؛ خاصه در روزگاری که زنان، شدیدا از نداشتن الگو رنج می برند و ایضا ضربه می خورند.
موضوع زن و مقاومت با همه زیر موضوع های اطرافش، دست مایه محور شماره دوم نشریه بین المللی «جبهه واحد» شده است؛ موضوعی که در ذات خودش، تهاجم دارد و می تواند برای دنیایی که تحت تأثیر رسانه ها به زن مسلمان هجمه های بیشماری وارد می شود، حرف های تازه زیادی داشته باشد.
شماره دوم این نشریه بناست در همایش مادران مقاومت که بزرگداشت مادر شهید عماد مغنیه ست، منتشر شود.

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 23 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

گاهی نازی یک نشانه کوچک می فرستد تا عمیق ترین و کورترین گره هایت را باز کند! 
شاید یک قطره کوچک، کنار چشم های مادر، سخت ترین معادلات و معاملات فلسفی و حکمی و مهندسی را حل کند. 
عرض نکردم آخر، غنچه زنده، محکوم ست به شکفتن! صدالبته بإذن الله تعالی...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 23 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

به گمانم برای هرکس، چند بار در کل عمرش بیشتر اتفاق نمیافتد؛ این که در یک چند راهی عمیقا متحیر کننده ای گرفتار شود؛ که انتخاب هر راه، یک مسیر کاملا جداگانه ای برایش مهیا میسازد و نمی ترسم و می گویم هر راه، آدم جداگانه ای میسازد.
راه هایی که آینده و آرمان و شغل و تخصص و اقتصاد و اثرگذاری و نگاه و فرهنگ و سیاست و اجتماع ت را متناسب با خودش می کند. پس عمیقا تصمیم حیرت انگیزی ست!
این روزها من درست بر سر آن چند راهه گیر کرده ام و عمیقا متحیرم؛ اما به همین زودی ها همه چیز درست می شود؛ آخر، غنچه زنده، محکوم ست به شکفتن بإذن الله تعالی... .

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 22 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

وقتی نزاعی بین دو قوم بود، بنگر به رهبران دو قوم. اگر مرفه بودند گمان کن که نزاع، از سیری شکم ست و طمع و ولع قدرت اضافه. اما اگر طرفی، با دست خالی مقاومت می کرد، گمان کن حرف حقی آن میانه حتما ضایع شده ست. 

#مقاومت

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 21 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری

للباقی

 

یک وقت می بینی موج رسانه ای راه میافتد و یک شخص و یک جریان را با خاک یکسان می کند؛ ساده ترین و دم دستی ترین راه این ست که تو نیز در موج قرار بگیری و شروع کنی به درود بر و مرگ بر!

علی القاعده تو و هم موجی هایت می شوید یک گروه، یک جریان؛ که دوستان و دشمنان مشترکی پیدا می کنید. علی القاعده این موج، صاحبانی دارد که هر وقت بخواهند موج را به جهتی هدایت می کنند؛ بعضی چیزها را حذف می کنند و بعضی چیزها را تأیید. علی القاعده این صاحبان موج، بزرگ و بزرگ تر می شوند تا جایی که علی القاعده دیگر همه چیز به قالب آن ها در می آید؛ از اقتصاد و فرهنگ تا اعتقاد و دین.  

این داستانی ست که می تواند در هر نظام فکری اتفاق بیافتد؛ ممکن ست در نظام امپریالیستی رخ دهد، ممکن ست در نظام سوسیالیستی رخ دهد، ممکن ست در کشور ما که جمهوری اسلامی نیز هست هم رخ دهد.

نکته اصلی این جاست که تو بدون تفکر و تعقل، وارد هیچ موجی نشوی! و اگر صاحبان موجی تو را دعوت به عدم جست و جو گری و عدم پرسشگری کردند رسماً قیدشان را بزنی.  

 

بعدالتحریر: "حکومت اسلامی، آن حکومتی ست که مردم را به فکر کردن دعوت می کند." متن تبلیغاتی آقا برای ریاست جمهوری

 

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 20 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

معشوق حقیقی ات کسی ست که بتوانی در حضورش در دریایی از ' آرامش'، "سکوت محض" کنی ... .

بعدالتحریر: اگر کسی از من بپرسد 'مرگ' چیست؟ خواهم گفت: شروع یک "سکوت محض" در بستر جاری حرکت ...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 9 آذر 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

امشب، دفتر دیگری نیز تمام شد؛ عمر این دفتر، بیشتر شد؛ البته به خاطر حجمش بود نه طولش یحتمل!
این دفتر شاید طوفانی ترین دفترهای دل نوشته زندگیم بود؛ حالات و اتفاقات و دگرگونی های طوفانی ... ؛ و من هنوز از پسِ همه این طوفان ها، همچنان هستم اما نمی دانم چه میزان دگرگون شده ام، فقط همین را می دانم خیلی تغییر کرده ام؛ به گواه همین دفتر دل نوشته طوفانی!
با خودم فکر می کنم این طوفان نیز می گذرد و باز آرام و قرار بازمی گردد یا نه، این طوفان شروع مسیری ست که دیگر هر دم می بایست این طوفان، شدیدتر شود؟!!

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد ...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 8 آذر 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

ما یک ابدِ "پر حرکت" در پیش داریم... !

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 7 آذر 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

خیلی از بچه ها دارند زبان می خوانند که مدرک آیلتس، تافل، چیزی بگیرند و اپلای کنند و بروند؛ نه این که گمان کنی بحث تشنگی علم ست و آن را طلب کن ولوبالصین! نه؛ از آینده ای بهتر در وطن خود ناامیدند و هرجوری شده می خواهند بروند. حالا این قشر فرهیخته دانشگاهی ست که می خواهد به بهانه علم برود، عده ای دیگر که همه دار و ندارشان را دارند می فروشند و با عایدی آن که رسما چندرغاز دلار بیشتر نمی شود می خواهند تابعیت بگیرند؛برای پناهندگی اجتماعی حتی دین خود را عوض می کنند؛ برای تابعیت سیاسی هم که عده ای رسما اپوزسیون می شوند ... .
***
چند روز پیش با دو تا از رفقای همکلاسی مان صحبت می کردیم؛ خب این ها هم دنبال اپلای بودند؛ پیشتر با هم سر موضوعات مختلف گفت و گو و بحث داشته ایم و در برخی برنامه های انجمن می آمدند و قرابتی از نظر کلی داشتیم. دیدم این ها هم ناامید ناامیدند؛ خودشان هم شدیدا ناراحت بودند که به جای خدمت به کشور باید رخت سفر ببندند و برای رشد اجنبی کار کنند اما می پرسیدند چه کنیم؟ چه راهی مانده؟ 
امروز با پدر یکی از رفقای قدیمی صحبت می کردم؛ این رفیق ما را می توان در زمره نخبه ها دید با رزومه ای خوب که برایش پیشتر، سر و دست می شکستند! پدرش می گفت عمری به پسرم گفتم درس بخوان و خیلی از تفریح ها را بر او حرام کردم که آینده روشن در این درس خواندن ست؛ اما حالا با مدرک بهترین رشته از برترین دانشگاه ها مجبور ست پول توجیبی اش را با شرمندگی از من بگیرد، می ترسم افسردگی بگیرد، به خاطر همین می خواهم با همین پول بازنشستگی بفرستم برود با آن که هیچ از نظر اعتقادی راضی نیستم.
***
روزگار سختی بر ملت ما می گذرد؛ کام ها تلخ ست؛ باید بیشتر همدیگر را درک کنیم؛ اوضاع این چنین نمی ماند.

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 6 آذر 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

تقلایِ ماهی جدا افتاده از آب، درک کردنی نیست؛ البته چرا ... ؛ گاهی که ...
اصلا ماهی به آب، محتاج ست یا عاشق ست؟ نمی دانم شاید هر دو باشد! یعنی از فرط احتیاج، عاشق ست یا از فرط عاشقی، محتاج ست ... .
گیرم یکی از این موردها باشد؛ خب که چه؟! آخرش چی؟! نمی دانم.
فقط همین که تقلایِ ماهی جدا افتاده از آب، دیدنی نیست؛ نصیب هیچ ماهی نشود ... .

للحق

  
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 6 آذر 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

امروز با خودم گله روزی را می کنم که ببینم چه قدر دنیای امروزم کوچک بوده ست... .

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 4 آذر 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

صمیمانه به عزیز برادرم آقا سید و همسر گرامیش سیده خانم، خواهر بزرگوارم تبریک عرض می کنم. 
ان شاءالله به میمنت این روز عزیز، خوشبخت ترین شوند.
مثل همیشه دعاگویتان هستم.
برادر کوچکتان


بعدالتحریر1: امروز به یکی از آرزوهایم رسیدم بحمدلله.
بعدالتحریر2: این راه طی شده مصداق خوبی برای " عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد" بود.
بعدالتحریر3: دم همه رفقای عزیز و دوست داشتنی انجمن یاسوج گرم که امروز سنگ تمام گذاشتند.
بعدالتحریر4: امروز یکی از هیجان انگیزترین سفرهایم بود؛ از برف گیر شدن تا غرق در مه شدن به حدی که دو متر هم افق دید نداشتیم!

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 49 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
رندان خاموش
درباره وبلاگ

للباقی
چندین جا می نویسم؛ این جا هم چند به علاوه یک. فقط برای خودم می نویسم برای آرشیو! مثل همه دست نوشته های قبلی...
ر.خ
للحق

مدیر وبلاگ : محمد طاهری
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :