للباقی
 شاید مشکل من است که نمی توانم خوب ادا دربیاورم. و گرنه هر چه تلاش کردم که نشان دهم حالم خوب ست، بی فایده بود. 
از سرودن شعر تا محو شدن در آیینه و نصیحت خودم، از دعا و نماز و سحر و استاد و اهل دل و منبر و مستمع و عقل و دین و دل و دیروز و فردا و ... همه بی فایده بودند. 
خدایا چه خبر است؟ من را چه شده؟ 
رب انی مغلوب فأنتصر ...
 للحق


ارسال در تاریخ سه شنبه 14 دی 1395 توسط محمد طاهری

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان