للباقی

 من صور اسرافیل 
تیتر یک اخبارهای شهری
 رسوا به قامت برجام
 با خدعه اسرائیل


 تو خود اسرائیل
 با چشمی در پی شهرک سازی
 غاصب قلب های آرام
 مثل حضرت عزرائیل


 تو خود عزرائیل 
پر هیبت و جدی
 مأمور به قبض دردهایم
 شاید مثل جبرائیل ...


 شیراز. دی ماه 95 
للحق


ارسال در تاریخ پنجشنبه 16 دی 1395 توسط محمد طاهری

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان