للباقی
 هر چه قدر هم رویش ها زیاد باشند و دل انسان را روشن کنند، اما رفیق، حال دیگری دارد؛ حتی رفیقی که گاهی ساز ناکوک بزند. خاصه رفیقی که عمری سردی و گرمی روزگار را با او گذرانده باشی؛ و در پستی و بلندی های اتفاق بزرگی چون انقلاب، و حکم رانی های بعدیش در کنارش باشی. لحظات سختی بود خداحافظی رهبر با رفیق دیرینش؛ چه خاطرات و همراهی ها که برایش تداعی نشده است. 
سر خم می سلامت ...
 للحق


ارسال در تاریخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط محمد طاهری

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان