یکشنبه 30 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

صبح که از خانه بیرون می زدم دیدم چند بچه گربه! خیلی قشنگ با هم بازی می کنند! مادرشان هم آن طرف تر داشت نگاه شان می کرد. این که قربان صدقه شان می رفت یا نه را دیگر نفهمیدم! 
 کمی دقت روی این صحنه مرا برد به دوران کودکی که سراسر بازی بود؛ حال خوشی است وقتی به بچگی و خاطرات ت فکر میکنی. در این فکر بودم که آن موقع چه داشتیم که الان نداریم؟ دم دستی ترین جواب، همین صحنه ای بود که دیده بودم؛ یعنی: بازی!
دوران بچگی، همه اش مشغول بازی بودیم. فکر کردم بازی مگر چه دارد که این همه ذکر خاطراتش شیرین ست؟!! دیدم مهم ترین خصلت بازی، "دور شدن از امور جدی و نشاط" ست. 
از نشاط، فهمی داشتم اما باید روی امور جدی بیشتر فکر می کردم. آخر سر به این نتیجه رسیدم که امور جدی برای ما اموری ست که ذهن مشغولی و دل مشغولی میاورد. ( روی این موضوع بعدا بیشتر خواهم نوشت.)
با همه توصیفی که رفت و فکر هایی که روی کودکی و بازی و نشاط و امور جدی و ذهن مشغولی و دل مشغولی شد، به این نتیجه رسیدم که سراسر زندگی، یک بازی رندانه ست؛ در کودکی رندی اش را درک نمی کردیم اما در دورانی که بزرگ شده ایم اگر دقت کنیم خواهیم فهمید که این بازی، عجیب رندی دارد اما ذاتش باز همان بازی ست!
البته این بازی مثل همه بازی ها قواعدی دارد:
بازی برد و باخت دارد.
جر زدن در بازی(هرچند واقعا حال می دهد!) ممنوع ست. هیچ بازی، ابدی نیست و تمام میشود.
و در آخر
بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره!

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 29 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

مفهوم "زمان" پیچیده ست؛ با این که آن را نمی فهمم اما برایش ارزش زیادی قائلم. موجود آرام و پر قدرتی ست!

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 28 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

"تکرار" مشمئز کننده ست. حال آدمی را درهم می کند و از حرکت بازمیدارتش. این که هر روز یک کارِ تکراری کنی آن چنان که دیگر ذهنت در حالت اتوپایلوت!!! بدون تفکر تکرارش کند، مهلک ست یا لااقل ملال آور یا لااقل تر کم اثر؛ شبیه خیلی از نمازهای ما!
اما این داستانِ هر "تکرار"ی نیست؛ تکرارهایی که روح دارند و معنا، داستانشان جداست! 
چرا آدم های "تکرار"ی در زندگیمان، ملال آور نیستند؟! مثلا خانواده و دوستان و آشنایان که علی القاعده خیلی "تکرار"ی اند چرا از دیدن شان حالمان درهم نمی شود؟!
جوابش در این ست که آن آدم های به ظاهر "تکرار"ی، حامل روح و معنا هستند ... . حال اگر همین آدم های "تکرار"ی که برایمان ملال آور نیستند، یک تجلی تازه از خودشان را بنمایانند، عجیب حالت فرح بخش و بسیطی بر انسان عارض می شود، گویی که دیگر از ماده، چیزی فراتر می فهمد!
بگذریم... .

بعدالتحریر:
امروز خیره شده بودم به گل سوزنی زیبا در پاسیون؛ فکر می کردم چه قدر خدا، لارج! خدایی می کند؛ همه خلقت ش تازه ست و نو و رنگارنگ و اساسا خدا، اهل دل ست و کارش در تنوع!!

""لا تکرار فی التجلی""

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 26 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری

للباقی

 

In this past days, I called regularly to Marzieh Hashemi(Melanie Franklin) for “jebheh vahed” magazine and conference of resistance mothers, but I couldn’t succeed. On my recent trip to tehran, one of the famous faces in international relations told me: Marzieh Hashemi is very strong in analyzing international thinking and international media. I said him: she is very hard to answer her phone!!

Today I wondered when I heard the news of her arrest! In fact, this is the main face of  the united states and  the slogans of freedom of expression.

We are impatiently awaiting for her freedom. We are awaiting her to  interview our magazine!

Hoping to release all of the humans.

God bless her.

 

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 25 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

زمانی فکر می کردم اغلب مردم، تحت تأثیر رسانه ها انتخاب می کنند؛ اما این روزها به این نتیجه رسیده ام که اغلب مردم، درست شبیه رسانه ها فکر می کنند! یعنی دستگاه فکر کردن شان شبیه رسانه ها شده است! با یک معادلات مشخص!
رسانه ها دست بالا بتوانند واقعیت ها را نمایش دهند و رسما کمیت شان در حقیقت ها لنگ ست.
حال آن که وجود جست و جو گر آدمی با صرف واقعیت ها راضی نمی شود و بی درنگ دنبال حقیقت ها می گردد.
مدیوم این رسانه ها برای عصر واقعیات هست؛ عصر حقیقت ها چه مدیومی دارد؟!!

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 24 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

مقوله "زن" در هر مکتب فکری، یک جایگاه چالش برانگیز دارد؛ و شاید پر بیراه نباشد که اگر کسی خواست غنای یک مکتب را بسنجد باید به جایگاه زن در آن مکتب، نظر بکند.
در دنیای امروز و در دنیای از هم گسیختگی معنا! انقلاب اسلامی توانسته تعریفی خاص از یک زن مسلمان موثر در اجتماع را بازتولید نماید. در کنار همه این خصوصیات، برجسته شدن عنصر "مقاومت" می تواند زن طراز انقلاب اسلامی را شایسته ((الگو شدن)) قرار دهد؛ خاصه در روزگاری که زنان، شدیدا از نداشتن الگو رنج می برند و ایضا ضربه می خورند.
موضوع زن و مقاومت با همه زیر موضوع های اطرافش، دست مایه محور شماره دوم نشریه بین المللی «جبهه واحد» شده است؛ موضوعی که در ذات خودش، تهاجم دارد و می تواند برای دنیایی که تحت تأثیر رسانه ها به زن مسلمان هجمه های بیشماری وارد می شود، حرف های تازه زیادی داشته باشد.
شماره دوم این نشریه بناست در همایش مادران مقاومت که بزرگداشت مادر شهید عماد مغنیه ست، منتشر شود.

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 23 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

گاهی نازی یک نشانه کوچک می فرستد تا عمیق ترین و کورترین گره هایت را باز کند! 
شاید یک قطره کوچک، کنار چشم های مادر، سخت ترین معادلات و معاملات فلسفی و حکمی و مهندسی را حل کند. 
عرض نکردم آخر، غنچه زنده، محکوم ست به شکفتن! صدالبته بإذن الله تعالی...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 23 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

به گمانم برای هرکس، چند بار در کل عمرش بیشتر اتفاق نمیافتد؛ این که در یک چند راهی عمیقا متحیر کننده ای گرفتار شود؛ که انتخاب هر راه، یک مسیر کاملا جداگانه ای برایش مهیا میسازد و نمی ترسم و می گویم هر راه، آدم جداگانه ای میسازد.
راه هایی که آینده و آرمان و شغل و تخصص و اقتصاد و اثرگذاری و نگاه و فرهنگ و سیاست و اجتماع ت را متناسب با خودش می کند. پس عمیقا تصمیم حیرت انگیزی ست!
این روزها من درست بر سر آن چند راهه گیر کرده ام و عمیقا متحیرم؛ اما به همین زودی ها همه چیز درست می شود؛ آخر، غنچه زنده، محکوم ست به شکفتن بإذن الله تعالی... .

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 22 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

وقتی نزاعی بین دو قوم بود، بنگر به رهبران دو قوم. اگر مرفه بودند گمان کن که نزاع، از سیری شکم ست و طمع و ولع قدرت اضافه. اما اگر طرفی، با دست خالی مقاومت می کرد، گمان کن حرف حقی آن میانه حتما ضایع شده ست. 

#مقاومت

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 21 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری

للباقی

 

یک وقت می بینی موج رسانه ای راه میافتد و یک شخص و یک جریان را با خاک یکسان می کند؛ ساده ترین و دم دستی ترین راه این ست که تو نیز در موج قرار بگیری و شروع کنی به درود بر و مرگ بر!

علی القاعده تو و هم موجی هایت می شوید یک گروه، یک جریان؛ که دوستان و دشمنان مشترکی پیدا می کنید. علی القاعده این موج، صاحبانی دارد که هر وقت بخواهند موج را به جهتی هدایت می کنند؛ بعضی چیزها را حذف می کنند و بعضی چیزها را تأیید. علی القاعده این صاحبان موج، بزرگ و بزرگ تر می شوند تا جایی که علی القاعده دیگر همه چیز به قالب آن ها در می آید؛ از اقتصاد و فرهنگ تا اعتقاد و دین.  

این داستانی ست که می تواند در هر نظام فکری اتفاق بیافتد؛ ممکن ست در نظام امپریالیستی رخ دهد، ممکن ست در نظام سوسیالیستی رخ دهد، ممکن ست در کشور ما که جمهوری اسلامی نیز هست هم رخ دهد.

نکته اصلی این جاست که تو بدون تفکر و تعقل، وارد هیچ موجی نشوی! و اگر صاحبان موجی تو را دعوت به عدم جست و جو گری و عدم پرسشگری کردند رسماً قیدشان را بزنی.  

 

بعدالتحریر: "حکومت اسلامی، آن حکومتی ست که مردم را به فکر کردن دعوت می کند." متن تبلیغاتی آقا برای ریاست جمهوری

 

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 20 دی 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

معشوق حقیقی ات کسی ست که بتوانی در حضورش در دریایی از ' آرامش'، "سکوت محض" کنی ... .

بعدالتحریر: اگر کسی از من بپرسد 'مرگ' چیست؟ خواهم گفت: شروع یک "سکوت محض" در بستر جاری حرکت ...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
رندان خاموش
درباره وبلاگ


للباقی

اصلِ قصه من با تو با "إسمع و إفهم" تازه شروع می شود ... .

ر.خ

للحق

مدیر وبلاگ : محمد طاهری
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو