دوشنبه 15 بهمن 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

باید حتم کنیم درین اوضاع وخیم آخرالزمان، اگر جمع نباشیم و کار جمعی نکنیم مثل گوسفند جدامانده از گله، ضعیف ترین گرگ ها هم ما را تکه پاره می کنند.

بعدالتحریر: یک نفر، مقداری از تجلی خداست. چند نفر حتما تجلی بیشتری از خداوند هستند؛ فتأمل!

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 13 بهمن 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

اعمال زده و مناسک زده و حتی ذکر زده شده ایم!
به طوری که در دلِ حضورِ در امور معنوی، باز معنویت را گم کرده ایم ... .

بعدالتحریر: یک دلِ سیر، تمنای ساده می خواهم ... .

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 12 بهمن 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

گاهی خدا هم بر بنده اش عملیات فریب می زند! 
عملیاتی دقیقا کپی برابر اصلِ عملیات اصلی!
یک آن می بینی همه آنچه تمنا می کردی و آرزو داشتی، در مقابلت مهیا شده؛ ذوق زده به سجده شکر می روی و عملیات را شروع می کنی... .
کمی که می گذرد می بینی همه چیز دارد تکان می خورد؛ تکان ها بیشتر می شود و یک آن پرده میافتد؛ و پرده میافتد و پرده میافتد ... .
بهت و حیرت تو را فرامی گیرد؛ اصلا نمی دانی چی به چی شده ست؛ می بینی تنها راهت باز به سجده افتادن ست که خدایا چه خبر است؟؟؟!!!!
بعدتر می فهمی که برای مأموریت های سنگین، خدا می خواهد آماده ات کند؛ در بهترین آوردگاه آزمایشی، عملیات فریب؛ عملیات رندانه ... !

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 10 بهمن 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

همین مدت اخیر بود که وسوسه قدیمی و کهنه ی رفتن به فلسفه علم باز به سراغم آمد؛ به سرم زده بود که همه برنامه هایم را رها کنم و بروم سراغ این علاقه قدیمی.
با دوستانی از فلسفه علمِ شریف هم مشورت کردم و کلی بحث کردیم؛ اما خب، نظرم برگشت به همان چیزی که بود!
دلایلم برای رفتن به رشته های فنی و مهندسی که کاملا روشن بود؛ اما اگر می خواستم به سمت علوم انسانی متمایل شوم باید به جز علاقه! می توانستم ادله های گوناگونی را با توجه به مختصات زمانی و مکانی خود پیدا می کردم. از طرفی آن قدر سرخوردگی رفقایی که به سمت علوم انسانی مهاجرت کرده بودند را دیده بودم که نخواهم با ادله ی ساده سازی شده ای مثلِ تحول در علوم انسانی! جوگیر بشوم. 
دیدم اگر بخواهم به سمت علوم انسانی و به طور کلی علوم غیرتجربی بروم باید حتما حتما حتما به سراغ حکمت بروم! و حکمت یعنی گمشده های مومن ... . 
بعد گمشده هایم را بررسی کردم و دیدم با دانشگاه یحتمل چیزی از گمشده هایم پیدا نمی شود؛ به تعبیر دیگر با دانشگاه، حکمت پیدا نمی کنم؛ به تعبیر دیگر کی گفته که دانشگاه آدم را حکیم می کند؟!!!
این قدر آدمِ علوم انسانی خوانِ به ظاهر ارزشی و تحول خواه! می شناسم که صرفا و صرفا ادعا هستند و انبانی از معلومات علمی و نه علم! را به دوش می کشند و هیچ گمشده ای در این عالم پر رمز و راز ندارند جز حرص و ولع برای بیشتر خواندن و بیشتر به معلومات رسیدن و بیشتر پُز دادن و بیشتر تفاخر کردن.
چنین معلوماتی صرفا توهم زاست و به آدمی حس کاذبِ دانستن و دانایی می دهد و کار را به جایی می کشاند که همه کارهای دیگران را سطحی و قشری و بی اثر و اباطیل می بینند و اصلِ کار را آنی می دانند که ریشه ای باشد!


رفیقی داشتیم که مکانیک شریف خوانده بود و بعدش رفته بود علوم انسانی؛ دلیلش را پرسیدم گفت: من خدایگانِ مکانیک را در مقابلم می دیدم، می دیدم این همه عمرش را با بهترین استعدادها صرف مکانیک کرده در بهترین دانشگاه ها، دیدم اگر آخرش بخواهم این بشوم به هیچ وجه نمی خواهم و این مرا ارضا نمی کند! 
و رفیق دیگری می گفت وقتی فلان استادم را می بینم که همه عمرش را در کتاب گذرانده! و در چندین و چند شاخه علوم انسانی درین سن کم! تبحر دارد عمیقا از خودم مأیوس می شوم و به پوچی می رسم! 
و رفیق دیگری که ...

می دانید اصل بحث چیست؟ ما همه گرفتارِ اسم و رسم و سابقه و مدرک و ... شده ایم و درین مسابقه بی رحمانه وقتی می بینیم عقبیم! مأیوس می شویم حتی اگر آرمان مقدسی مثل تحول داشته باشیم!! 

آخر ما گمشده ای نداریم ...!

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 8 بهمن 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

اصلِ قصه من با تو با "إسمع و إفهم" تازه شروع می شود ... .

بعدالتحریر:
 ""به حسرت گذشته همه روزگارم
ز دیروز و امروز دلی خسته دارم
تو فردای من باش ...""

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 بهمن 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

این روزها در کنار همه شلوغی ها، پیگیر همایش مادران مقاومت و نشریه جبهه واحد با دوستان هستیم. چند نکته:
1) کمیته بین الملل انجمن، با "مسئله" به این موضوع رسیده ست و برای خودش یک عقبه نظری دارد؛ برخلاف خیلی از برنامه های فرهنگی رایج!
2) کار بزرگ و وسیعی ست؛ مثل خود کار بین الملل دانشجویی، سراسر آرمان خواهی ست. طبق معمول چنین کارهایی، تعداد افراد پای کار به اندازه وسعت کار نیست!
3) بچه ها شبانه روزی در حال پیگیری هستند. علی رغم کم بودن افراد، اما همین حدود 15 نفر روز و شب دارند پیگیری می کنند.
4) لینک های بسیار خوب و قوی زده شده ست؛ چه حضوری چه مجازی. تقریبا با بیشتر نهادهای ممکن در حوزه بین الملل جلسه و بحث داشته ایم. 
5) به لطف حق، گاهی در برخی برنامه ریزی ها، چیزی که مهیا شد بیشتر از همه مطالبات آرمانیِ در کاغذ بود!
6) مهمان های خاص، در حال نهایی شدن ست.
7) جنس چنین کارهای بزرگی، شکننده بودن ست! گاهی به یک لرزه، همه چیز می شکند. فقط توکل داریم.
8) طفلِ کارِ دانشجوییِ بین المللی، دارد کم کم بزرگ میشود.

و نکته آخر و اساسی این که:

""و هو القاهر فوق عباده""

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 7 بهمن 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

به همین منوال پیش برود، حساب شب و روزم را گم می کنم. به گمانم 24 ساعت، ظرف کوچکی برای یک روز است... .
شب ها را غالبا از خستگی می خوابم. با خودم فکر می کنم نکند این همه دویدن مرا نرساند! نکند برای نرسیدن دویده باشم... .
""دویده باشم برای نرسیدن ..."" چه تعبیر سخت و وحشتناکی!

نکند در روز حسرت، ...؛ هیچی آقا، هیچی ... ؛ فقط همین که أنت المولی و أنا العبد!

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 5 بهمن 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

عجیب موجودی هستیم؛ ابداً فاصله دوری بین وجه لطیف مان تا وجه وحشی مان نیست! 
همین فاصله بین کفر و ایمان هم ست... .
چه کسی می تواند تضمین دهد درین فاصله کم، بیراه نرود؟!
" یا هادی و یا مضل! "

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 3 بهمن 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

هوای داخل با هوای بیرون، زمین تا آسمان تفاوت داشت. همان قدر که سرمای بیرون، استخوان سوز بود، هوای داخل گرم و آرامش بخش بود. طبقه دوم کتابخانه، قفسه های استوانه ای کتاب بود که هر کدامش مربوط به موضوعی میشد. از پنجره های بزرگ شیشه ای همین طبقه، کانال رودخانه آمستل و قایق هایی که در آن جابه جا میشدند، مشخص بود. حبیب در کنار یکی از قفسه های استوانه ای طبقه دوم کتابخانه، غرق در تورق کتابی بود که دستی روی شانه اش نشست. تا برگشت سراپا تعجب شد؛ دختری قد بلند با کمی آرایش غلیظ و موهایی بلوند ریخته شده جلوی سینه اش و با حالی کمی پریشان! دختر به dutch چیزی گفت اما یحتمل ظاهر شرقیِ حبیب به او فهماند که باید انگلیسی بگوید؛ به انگلیسی سوالش را آرام و شمرده گفت.
حبیب از سوال دختر، روی اِکسپکت و ریلیجن آن مانده بود! آخر چه معنی داشت چنین سوال غیرمنتظره ای که انتظار تو از دین چیست؟!!
یک آن حبیب متوجه شد که احتمالا چون در بخش ریلیجن! کتابخانه ایستاده است این دختر چنین سوالی را مطرح کرده ست. اما باز مانده بود چه کند؛ از طرفی سفارش های شدید امنیتی سفارت به او که با هیچ مورد مشکوکی، ارتباط نگیرد به ذهنش آمده بود و از طرفی میگفت شاید این دختر واقعا سوال داشته باشد.
+ خیلی سوال سختی بود؟
حبیب دید که اگر هیچ نگوید جالب نیست.
- من انتظار خاصی از دین ندارم.
دختر لبخند عاقل اندر سفیهی زد و گفت:
+ لابد یا از فاندامنتالیست های متعصبی یا از دانشجویانی که بی علاقه درباره ادیان می خوانند
حبیب شنیده بود هلندی ها رک و صریح هستند اما نه این قدر! 
- ترجیح میدهم بیشتر به انتظارات دین از خودم فکر کنم نه بالعکس.
+ درست حدس زدم، تو یک فاندامنتالیست هستی.
دختر لبخند زد و بعد از گفتن این حرف، دستش را به سمت حبیب، دراز کرد:
+ اسم من هلنا ست.
حبیب هم لبخندی جوابش داد و کف دست هایش را به هم چسابند و روبه روی صورتش گرفت:
- من هم محمدرضا هستم.
...

للحق 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 2 بهمن 1397 :: نویسنده : محمد طاهری

للباقی

 

باورش سخت است که امروز مهم ترین جنگ ها، جنگِ ایجادِ جنگ است! که با کلی طرح ریزی و برنامه، با جنگ افروزی، سلاح هایشان را بفروشند و توسعه اقتصادی پیدا کنند.

احداث بزرگراه ها و پل ها و ساختمان ها به قیمت تلف شدن این همه کودک بی گناه ...؛ اف بر این عصر تاریک.


این ست آخر اضمحلال ... .

 

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 1 بهمن 1397 :: نویسنده : محمد طاهری

للباقی

 

جریانِ نفاقِ سیاسی، عریان ترین و در عین حال کم‌خطرترین جریانِ نفاق در مقابل انقلاب است.

جریانِ نفاقِ انقلابی را حواستان باشد!

 

للحق 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
رندان خاموش
درباره وبلاگ


للباقی

اصلِ قصه من با تو با "إسمع و إفهم" تازه شروع می شود ... .

ر.خ

للحق

مدیر وبلاگ : محمد طاهری
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic