یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

این روزها گل های باغچه را به نیتِ حالِ خوب تو آب می دهم...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت 
سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

این روزها که شاهد شکسته شدن سبویم هستم، خیلی مثل سابق دردم نمی گیرد؛ خیلی دردش کمتر شده ست. در عوض بیشتر دردم برای خم می ست! اگر شکستم من به فدای دل او... .
همیشه سوال داشتم که عشق، خودخواهی ست یا دگر خواهی؟ این روزها به "دگرخواهی" دارم نزدیک و نزدیک تر می شوم. فقط سر خم می سلامت باشد برایم کفایت می کند؛ خم می، بخندد، حال خوب داشته باشد، بندگی کند؛ سبوی من هم اگر شکست، شکست؛ او سلامت باشد... .

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 29 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد
باقی همه بی حاصلی و در به در ی بود

هرچند دوست، بگوید  هیچ یک از حرف هایت را نمی فهمم! که حکماً دوست، دوست است چه بفهمد چه نفهمد. دوست را برای دوست می خواهی نه برای فهم حرف هایت!

با لبخندِ شیطنت آمیز از تو باز می پرسم: آخر تا کجا می خواهی ببری ما را؟!

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 29 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

دیروز چهار دفتری که درباره این داستان نوشته ام را تورق می کردم. چه حالات خاص و غریبی داشته ام. همه این ها برای من "معنا" دارد... .
و اما کلام؛ کلام آیا می تواند حرف های درون را کامل منتقل نماید؟ حتما نمی تواند؛ شاید گاهی سکوت، رساناتر باشد...

تبدیل "سه" به "دو" تبدیل پر شوری ست؛ تبدیل" سوم شخص غائب" به " دوم شخص حاضر"!!...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 28 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

زیباییش به این دست که این داستان پر تعلیق، فقط بین من و خداست؛  و البته کسی که شاید خودش نداند! داستانی که برای من سراسر حیرت ست و امیدواری به کسی که رندانه این داستان خاص را نوشته ست. این داستان دارد به لحظه های حساسش می رسد؛ گاهی نفس آدم بند میاید؛ گاهی نگران می شود و گاهی عجیب خوشحال؛ ولی دل من قرص ست به آن حکیم عاشقی که خدای داستان نویسی ست. 
شکرت؛ از پیشتر منتظر چنین لحظاتی بودم.

بعدالتحریر: گفت و گو با یکی از ارزشمندترین آدم های زندگی خود، چه آدابی می تواند داشته باشد؟! فکر به آدابش هم عزیز ست...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

ماه مبارک، آمد. ماه مبارک سخت ست از وجهی واقعا! اما برایم بسیار عزیز ست از یک جهت! و آن هم این که عزیزترین وجود عالم، این ماه را عزیز داشته ست... .
پس این ماه برای آنان که سرّ دلبری و راز دلبردگی می دانند غوغا ست.
تا یار که را خواهد و میلش به که باشد

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : محمد طاهری

للباقی

 

اصلاً می دانی چیست؟ اول و آخر عالم که خداست. بعدش چی؟ بعدش این که خدا عشق را آفرید. و همه همه همه همه همه آسمان و زمین و مافیهایش به خاطر عشق آمده اند. مرور کن برای خودت؛ یعنی امام، پدر و مادر، گل نرگس، گل گاوزبان، ریاضی، مشتق، انتگرال، استیل304، رفیق، شهید، باران، مهتاب، در، دیوار و هرچه هرچه هرچه ... .

تصور می توانی بکنی عالم بدون عشق را؟! نمی توانی؛ چرا که آن وقت مجبوری "عدم"  را فکر کنی. و عشق آن چیزی نیست که در یک حادثه و اتفاق جست و جویش می کنند؛ هرچند که گاهی خدا هدیه می دهد باران را ... . فأفهم

 

طفیل هستی عشقند آدمی و پری

ارادتی بنما تا سعادتی ببری

 

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

من تمام قد با افتخار از کارآمدی انقلاب دفاع می کنم. 
اما روشن ست بخشی از مردم "احساس  ناکارآمدی" دارند. یادمان نمی رود که احساس ناکارآمدی از انقلاب، برای مردم عامه یعنی احساس ناکارآمدی از روحانیت، احساس ناکارآمدی از دین؛ از اسلام؛ و اگر احساس مردم به باور تبدیل شود یعنی تمام شدن خیلی از آرمان هایی که مجاهدان صدیق تاریخ آرزویش را داشتند.
البته من گمانم این ست که این ناکارآمدی امروز یک " احساس" ست. این احساس تابع چند متغیره ای از حوادث این مدت اخیر ست: بی عدالتی های سیاسی اجتماعی اقتصادی- گرانی و تورم- دولتی بی عرضه- اخبارهای پی در پی ناامید کننده؛ از دلار تا برجام- و شاید از همه مهم تر " دزدی دزدان دین!" 
درین شرایط، توجیه وضع موجود حماقت ست؛ در عوض باید چند برابر همیشه کار و تلاش و جهاد کرد.
روزهای خاصی در پیش ست ...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

روزهای ساده ای نیست؛ نمی خواهم بگویم سخت ست اما هرچه نگاه می کنم و فکر می کنم ساده نیست!
"انتخاب" از آن مقوله های سخت در وجود آدمی ست و اگر آدمی اساسا قوه انتخاب نداشت و محنت و رنجش را نمی دید به اندازه همه نباتات و جمادات پایین می آمد هرچند: " إنه کان ظلوما جهولا!!"
اتفاقات امروز کار را پیچیده تر کرده است و گاهی گاوگیجه می گیری از حل چنین معادلات غیر خطی!
ساده نیست؛ پیچیده ست؛ خیلی سرنوشت ساز ست؛ اما ندایی در درونم بر همه کرختی وجودم می شورد و فریاد می زند:
"""تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا تَزُلْ عَضَّ عَلَى نَاجِذِكَ أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَكَ تِدْ فِی الْأَرْضِ قَدَمَكَ ارْمِ بِبَصَرِكَ أَقْصَى الْقَوْمِ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ"""
"""اگر كوهها از جاى بجنبد تو ثابت باش. دندان بر دندان بفشار. جمجمه خودت را به خداوند بسپار. قدمهایت را بر زمین میخكوب كن. دیده به آخر لشگر دشمن بینداز. به وقت حمله چشم فروگیر. و آگاه باش كه پیروزى از جانب خداى سبحان است"""

لبخند می زنم به همه سختی ها و زیر لب با خودم زمزمه می کنم: وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ...

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 22 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

مواجهه آدم ها با معضلات و مشکلات یا "تسلیم و فرار" ست یا "مقاومت و مبارزه".
همچنین ست مواجهه گروه ها، ملت ها و حکمران ها ... .
بسیاری از خط کشی و صف بندی های سیاسی، جعلی هستند؛ اما یکی از اصیل ترین مرزبندی ها همین دوگانه"مقاومت-تسلیم" ست.
از ابتدای انقلاب نیز نزاع اصلی بر سر همین دوگانه بوده ست.
این روزها که نتیجه تئوری پردازی های تئورسین های فرار،  بیش از پیش عیان شده ست در دل آرزو می کنم که پایم درین دوگانه نلغزد که بسیار هستند مجاهدان دیروزی که امروز کسی در فرار به گرد پای شان نمی رسد ... .

بعدالتحریر: این روزها برای من پر از اتفاق های خاص ست؛ یا رازق الطفل الصغیر...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 21 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

گاهی باید ننوشت؛ گاهی باید نبود به قاعده یک "چله". یک چله مجازی! که" دعای گوشه نشینان بلا بگرداند"
دلم برای اینجا نوشتن، حسابی تنگ شده بود؛ مثل پرنده ای که قفس، آزادی ش را گرفته باشد؛ البته " من از آن روز که در بند توام آزادم"
این چله، مرادی داشت؛ امیدوارم صاحبش، به ناچیزیش برکت بدهد؛ " یارب دعای خسته دلان مستجاب کن"

راحل راجی

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
رندان خاموش
درباره وبلاگ


للباقی

اصلِ قصه من با تو با "إسمع و إفهم" تازه شروع می شود ... .

ر.خ

للحق

مدیر وبلاگ : محمد طاهری
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic