دوشنبه 4 شهریور 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

گِله از یار زیبا نیست
اما زیباتر از بی کلامی ست ... .


""سنگ دلا چرا دگر جور و جفا نمیکنی
جور و جفا بکن اگر مهر و وفا نمیکنی
زخم دگر بزن به دل مرحم اگر نمی نهی
درد دگر بده اگـــــــر خسته دوا نمیکنی""


للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 3 شهریور 1398 :: نویسنده : محمد طاهری

للباقی

 

محمدحافظ آن طرف ریسه های چراغ را گرفته بود و من این طرفش را. با دقت لامپ ها را از گره هایش باز می کردم. بچه مچه ها هم این طرف و آن طرف می دویدند و شلوغ می کردند؛ چند باری طرف ما دویدند و ما جیغ کشیدیم نشکند! رفقای دیگر، هر کدامشان کاری می کردند؛ خانم هایشان هم طبقه بالای خانه، نقل و شکلات بسته بندی می کردند.

به محمدحافظ می گویم کدام رنگ از این چراغ ها را انتخاب می کنی؟ ابرو بالا می اندازد و می گوید ما از اول قرمز بودیم. قرمز مالِ او می شود و من هم می گویم آبی؛ با آن که صنمی با تیمش ندارم.

معمولاً ریسه ها را که نصب می کنی چند لامپی می ترکد! به محمدحافظ می گویم اگر لامپ قرمز ‌ی ترکید یک خبر خوب به تو می رسد و اگر لامپ آبی‌ای ترکید یک خبر خوب به من!! می زند زیر خنده!

-         مثل این پیرزن ها حرف می زنی؛ اهل خرافات نبودی!

-         خرافه جایی هست که فال بد بزنی؛ من دارم فال خوب می زنم!

محمدحافظ خطی به ابرویش می اندازد، چهره اش در هم می شود؛ اولش گمان می کنم به خاطر حرف های من بوده اما انگار به جایی پشت سر من خیره شده بود. می پرسم خوبی؟ جوابی نمی دهد. به پشت سرم که نگاه می کنم، فقط گوشه چادر سیاهی را می بینم که رد می شود و می رود طبقه بالا.

 همان طور که باز مشغول باز کردن لامپ های رنگی می شوم به او می گویم:

-         نور لامپ، یک رنگِ ثابت هست. ولی تو میتونی هر رنگی که دلت میخواد به اون نور بدی. نشون میده نور اصالت داره نه رنگ.

منتظر می مانم تا چیزی بگوید؛ اما سرش را پایین انداخته بود و چیزی نمی گفت. ادامه می دهم:

-         زندگی هم شاید همین طور باشه و بشه با رنگ ...

وسط حرفم می آید و آرام و شمرده می پرسد:

-         نور، شاید زندگی باشه و بشه به رنگ های مختلفی درآوردش. ولی مرگ چی؟

به سوالش فکر می کنم. به جوابی که بتوانم حالش را بهتر کنم نمی رسم. پیش خودم عصبانی می شوم که او همه چیز را از زاویه مرگ می بیند. حقیقتش شاید خسته شده بودم. با تندی ریسه ها را کنار هم می گذارم و به چشمانش خیره می شوم:

-         آدمی که عینک قرمز بزنه به چشماش، همه عالم رو قرمز میبینه؛ در حالی که واقعیت، قرمز نیست. مشکل تو اینه که عینک مرگ زدی به چشمات.

بلند می شوم و همون طور که از او دور می شوم و ریسه ها را می برم گفتم:

-         و همه عالم رو از پنجره مرگ می بینی. بس کن دیگه.

ریسه ها را به کمک بچه ها نصب می کنیم و بعدش می روم سراغ بچه هایی که میوه می شستند. کمک شان میوه ها را می شستیم و در سبد می گذاشتیم. مشغول صحبت بودیم که صدای همهمه ای بلند می شوم. دست از شستن کشیدیم؛ صدای همهمه بیشتر شد و بچه ها مرتب من را صدا می زدند. نمی دانم چه طور دویدم و خودم را رساندم. یک آن زیر دلم خالی شد و همه بدنم سرد شد. محمدحافظ بود که او را درازکش خوابانده بودند روی زمین. داد زدم چی شده؟ یکی از بچه ها گفت گوسفندی را برای قربانی آوردند، حافظ نزدیک آمد و داشت نگاهش می کرد که یک باره غش کرد!

صدای گریه زنی را می شنیدم اما چون دور و برمان شلوغ شده بود آن زن را نمی دیدم. یکی از رفقا که پزشک بود نبضش را گرفت و پلکش را بالا زد و گفت چیزی نیست و یحتمل کمی ترسیده؛ کمی آب قند بدهید حالش جا می آید. سر محمدحافظ را روی زانو گذاشتم و صدایش کردم؛ به هوش آمده بود و چیزی می گفت که نمی فهمیدم؛ گوشم را نزدیک دهانش بردم: فــــــ......ا....زِ

دختر خانمی چادری جمعیت را شکافت و آب قند را به من داد. چشمانش پر اشک بود. ظاهرش خیلی برایم آشنا بود. سر محمدحافظ را بالا آوردم و لیوان را روی لبانش گذاشتم و کمی خورد. حالش بهتر شده بود. بچه ها صلواتی فرستادند و خواستند که همه بروند مشغول کارشان بشوند، به خیر گذشته بود.  

او را بغل کردم و بردم روی تختی که کنار دیوار روبه روی حوض بود گذاشتم. الحمدلله حالش بهتر شده بود اما به سرفه افتاده بود. همان دختر چادری از دور همچنان نگاه به محمدحافظ می کرد. بیشتر دقت کردم؛ یادم آمد. او همان کسی بود که با محبوبه به جلسات مغان می آمد. سرم را پایین انداختم؛ یاد جلسه ای افتادم که بعدش حسابی بد و بیراه نثار حبیب کردم! حس خوبی از یادآوری محبوبه نداشتم اما از یاد حبیب چرا. سرفه محمدحافظ قطع شده بود؛ حالش را پرسیدم گفت خوب ست. گفتم حسابی ما را ترساندی ها! به یاد حبیب، پیشانی ‌ش را بوسیدم. لامپ قرمز‌ ی کمی آن طرف‌تر ترکید ... .

 

للحق    

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 1 شهریور 1398 :: نویسنده : محمد طاهری

للباقی

 

کم حجم اما شیرین؛ درباره میرزا یوسف خان مستوفی؛ "این آدم با خیلی های دیگر فرق دارد. آدم محجوب، باسواد و عاشق پیشه ای که حاضر است جان خودش را برای آزادی مردم و رفاه آن ها فدا کند. بعد یک مرتبه آن قدر تغییر می کند که در کرکانرود در حال مستی، دستور می دهد زبان هفت نفر را فقط به جرم آنکه از مشروطیت اسم برده اند از حلق شان بیرون بکشند."

میرزا یوسف خان، نویسنده‌ی رساله عشقیه در ایام شباب، که روزگاری گمان می کرده میرزا تقی خان ثانی می شود و ایران به دست او روی سعادت و ترقی را می بیند تحت تأثیر دوست گرمابه و گلستانش محمدعلی فروغی ذکاءالملک و استادِ ممحض در غرب‌ش میرزا ملکم خان ناظم الدوله، به لژ فراماسونری می پیوندد و مسیر زندگیش تغییر پیدا می کند. به دار کشیده شدن شیخ فضل الله را از نزدیک می بیند و دیگر آواره می شود و نشانی از او پیدا نمی شود... .

استاد فلسفه اش در جوانی از او می پرسد فقر مقدم است یا جهل؟! و در جایی دیگر همان استاد می گوید: "مردم گرسنه را که با هر شیوع وبا و آبله چون حشرات الارض دسته دسته جان می دهند، فلسفه به هیچ کار نمی آید. کاش نانوا بودم و در سیر کردن شکم این خلق سهمی داشتم."

 

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 1 شهریور 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

یکی از آفات برخی دوستان اهل فکر و مطالعه ما (با هر نوع نگاه فکری) توهم خودحق پنداری ست؛ این توهم را هم می شود یک جورایی ندید گرفت! اما عده ای شان هستند که حقاً معتقد اند فرهیخته ترین و فهیم ترین و در عین حال دقیق ترین آدم های موجود اند و اگر موفقیتی بناست اتفاق بیافتد باید از ناحیه مقولات مورد مطالعه آنان باشد !!! و اگر نشد بنا می کنند به نظریه پردازی های محیرالعقول! رسما خیلی جاها رگه های حسادت، عجیب واضح ست که معصوم ما فرمود: "آفت العلماء الحسد ..." 
عصر جدید، حقاً برنامه موفقی بود؛ یک کار تمیز فرهنگی با جریان سازی قوی؛ بسیار المان های فرهنگی مغفول مانده مان را احیا کرد، مفهوم استعداد را بازتعریف کرد، به وجهه و اعتبار و اعتماد به صدا و سیما افزود، پویش های عظیم مردمی برای حل مشکلات را به راه انداخت و خیلی کارهای دیگر ... .
در حالی دوستان اهل نظر که گمان می کنند جامعه سازی و تمدن سازی با غرق شدن در اوراق کتاب های قطور ممکن ست، عصر جدید را محصول پست مدرنیسم و نئولیبرالیسم و صنعت سلبریتیسم و ... می دانند، که یک جوان خوش فکر و با انگیزه یک تنه به جای هزارها نهاد فرهنگی و فکری کشور با جمع بودجه ای میلیاردها تومانی،     دارد جریان سازی فکری و فرهنگی می کند. 

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 29 مرداد 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

حاضران تاریخ به غایبان تاریخ خواهند رساند:
که فرزندانی از نسل حیدر کرار، اسدالله الغالب، امیرالمومنین علی(ع)؛ "اول مظلوم عالم" با ولایت عهد کرده اند که طنین توحید و الله اکبر را در عالم طنین انداز کنند.
فطرت پاک جهان، از پسِ سیاهی های امروز عالم، تشنه شنیدن ندای "اشهد ان علی ولی الله" در مأذنه هاست... .

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 27 مرداد 1398 :: نویسنده : محمد طاهری

للباقی


اشاره: این یادداشت به تاریخ 22 دی ماه سال 1393 همین وبلاگ ست. گاهی اندک ناملایمتی کافی است تا تو را در اغمای "قبض"بیاندازد و تو مقبوض شوی. آن موقع همه دنیایت هم قبض می شود، لذت هایت بی رنگ می شود، آرزوهایت پوچ می شود و وجودت یک بار اضافی. و مجبوری این تن لش را با کلی فکرسنگین روی زمین این طرف و آن طرف بکشانی.

 درهم میشوی و مچاله. پر از چروک های پیچیده. و هزاران معمای زخم کننده روحت، روی مدارهای موازی ذهنت مرتب رژه می روند و تو حال نداری به هیچ یک از آن ها فکر کنی. با بهاترین ارزش ها برایت یک شوخی تلخ تکراری ملال آور می شود و تو حتی عاجزی از یک دانه لبخند خشک یا حتی مثقال قطره اشک ماتم.

حقاً که می میری. چرا که به دست خودت عالمی را در قفس انداخته ای.

 اما چه می شود گاهی یک نگاه، یک لبخند، مرگ جان فرسای قبض را به بسط روح انگیز حیات، تبدیل می کند؟!! اکسیر عشق است که از مس قبض، طلای بسط می سازد و عیاری از این خوش تر نباشد. وقتی که تنها اشعه ای از آن اکسیر به وجودت رسید، عالم دیگر مجال رقصیدن تو نیست، غنای دنیا ساز دمساز تو نیست، انگور تاکستان های جهان، پیمانه مست کننده تو نیست.

  اگر اهل مداقه باشی خواهی فهمید که از برای آن قبض نیز شادی فراوان است. لطف قبض به این است که لاف هایت را چون حباب بر سر دریای وجودت می آورد و نمایان می کند همه کبرهای مدعی گونه ات را. بسط که می شوی، بادِ خنده ی نازی، خاکستر لاف هایت را حبط می کند. و مگر نازی من کم نازنین است؟!!


للحق


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 26 مرداد 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

حضرت باران!
مرحمت فرموده، سلام مرا به ایشان برسانید؛
 و بفرمایید از دل نرود هر آن که از دیده برفت... .

راحل

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 25 مرداد 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

وقتی طلب نباشد، کشش نیست
وقتی کشش نباشد، ارتباط نیست
وقتی ارتباط نباشد، معنا نیست
وقتی معنا نباشد، حرکت نیست
وقتی حرکت نباشد، عشق نیست
و وقتی عشق نباشد، چه هست؟!!!

با خالی ترین دست های بشری، تهی و تنها بر سر خاک رفقای کربلای پنجی ... .

بعدالتحریر:
دست از "طلب" ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 24 مرداد 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

شنیدم مرتضی برگشته. حقیقتش را بخواهی با این که خیلی به او نزدیک نبودم و رفیق گرمابه و گلستان هم نبودیم اما همچین یک جورایی ته دلم برایش تنگ شده بود! از طرفی چون مدتی بود که بی بهانه و با بهانه محمدحافظ را به دیدار بچه ها می بردم، با مرتضی قراری گذاشتم و محمدحافظ را هم بردم. 
وقتی دیدمش احساس کردم دلم بیشتر برایش تنگ شده ست! در آغوشش گرفتم و روبوسی کردیم و احوالش را پرسیدم. از حال محمدحافظ خبر داشت و بیشتر با او درباره حالش پرسید. 
به شوخی ازش پرسیدم:
- مرتضی جان!  بالاخره "ما الحقیقه"؟! ( حقیقت چیست؟!)
این سوال اشاره ای بود به بحث های قدیمی مان. انگار منتظر جرقه ای باشد، سفره دلش را باز کرد؛ معلوم بود در غربت، حسابی سختی کشیده. 
مرتضی جنس خاصی داشت؛ من به شخصه هیچ وقت نمی توانستم با او ارتباط خوبی بگیرم اما حبیب هوایش را داشت حتی یک جورایی ته دلم بعضی وقت ها از حبیب تعجب میکردم که چه طور می تواند با این آدم نچسب! و غالبا شدیدا روی مخ! ارتباط بگیرد. مرتضی اهل مطالعه بود اما در اندیشه ورزی، غرور عجیبی داشت. کارهای اجرایی رفقا را که هیچ قبول نداشت و ابایی نداشت که جلوی همه، کارها را له بکند و کرکره همه رفقا را پایین بکشد! از اردوهای جهادی بگیر تا هیئت هفتگی تا حتی کرسی های آزاد اندیشی! سیرهای مطالعاتی مان را هم قبول نداشت و کارهای اندیشه ای بچه ها را هم می گفت چون ریشه ندارد به ناکجا آباد میرسد! سریع هم از افراد عبور می کرد! مثلا رفته بود جلسه ای که چند نفر از فضلا به نقد آثار شهید مطهری پرداخته بودند؛ بعد از این جلسه می گفت ما الکی اتکا کرده ایم به مطهری، من که از او عبور کرده ام!! اگر هم جایی، نکته ای از شهید مطهری نقل می کردیم با نگاه عاقل اندر سفیهی نگاهمان می کرد. چند سالی هم فقط آلمانی خواند که کانت را خوب بفهمد بعد بتواند روش شناسی فلسفی هگل را از سرچشمه اش بفهمد تا این که بتواند هایدگر را در کانسپت! زیست بوم آلمانی خودش بفهمد.
 یادم نمی رود چه قدر حبیب آرام و متین می نشست برایش یک به یک دلیل می آورد و دقیق بحث می کرد؛ البته که او هیچ وقت قانع نشد.
مرتضی همیشه مغرور بود اما وقتی بحث حقیقت را از نو از او پرسیدم حرف هایی زد که دیدم مرتضی، مرتضی همیشگی نیست؛ مرتضی، مغرورِ سردرگم شده بود. برایم ناراحت کننده بود او را چنین پریشان میدیدم و فاصله اش را با پوچ انگاری این قدر کم! 
بحث من و او پیرامون "ما الحقیقه" که همان ماجرای سوال کمیل بن زیاد از امیرالمؤمنین(ع) بود به فلسفه تطبیقی و تحلیلی و فلسفه مضاف کشیده شده بود که یک آن محمدحافظ پرید وسط بحث و جدی از مرتضی پرسید:
- برای مردن، آماده ای؟
بنده خدا کپ کرده بود و یک لحظه هاج و واج شد! مشخص بود دنبال اندیشه و اندیشمندی در بقچه محفوظاتش می گردد که جواب محمدحافظ را بدهد. چند ثانیه که گذشت با اعتماد به نفس گفت:
- هایدگر نگاه جالبی نسبت به مسئله مرگ آگاهی داره. هایدگر معتقد هست که ...
محمدحافظ محکم گفت:
- گور پدر هایدگر. چه کار من به هایدگر آخه! میگم خودت برای مردن آماده ای؟
مرتضی کمی مِن و مِن کرد و همانطور که سرش پایین بود و با انگشتان دستش بازی می کرد، آرام با خودش تکرار می کرد: مرگ، مردن، مرگ، مردن ...
به حرف آمد:
- دنیا که مزخرف هست؛ شاید پایانش، پایان این اوضاع مزخرف باشه. با این که خیلی به این چیزها فکر نمی کنم اما اگه بخوایم دیالکتیکِ هگلی بهش نگاه کنیم شاید دنیا، تز باشه، مرگ آنتی تز، و قیامت سنتز! 
محمدحافظ نگاهی به من کرد و من هم نگاهی به او کردم و با هم زدیم زیر خنده.
از مرتضی خداحافظی کردیم و محمدحافظ را به خانه شان رساندم. قبل از این که پیاده شود باز ماجرای نامه ها را مطرح کرد. اما می گفت مدتی ست شخص دیگری به غیر محمدرضا هم دارد برایش نامه می نویسد؛ گاهی شعر می فرستد گاهی داستان گاهی حتی فقط سوال می فرستد. شانه بالا انداختم و گفتم سر فرصت بنشینیم با هم نامه ها را بخوانیم.
در راه فکر می کردم به این که مرتضی هم مثل محمدحافظ معتقد ست دنیا مزخرف ست، اما چه قدر بین این دو تفاوت ست؛ یکی در موقعیتی نزدیک به مرگ، دیگری در موقعیتی دور از مرگ که حتی به آن فکر نمی کند. یک آن احساس کردم چه قدر خوب بود اگر حبیب بود و می توانستم بنشینم با او درد دل کنم، کسی که حرف های مرا بهتر از هر کسی می فهمید. دلم برای حبیب م تنگ شده بود. برای کارهای عجیبش مثل همین نامه نگاری هایش با محمدحافظ! برای معنویتش، برای انگیزه اش، برای خلوت هایش که یواشکی در آن سرک می کشیدم، برای خنده هایش، برای اشک های پنهانی ش، برای عاشق شدن هایش، برای همه چیز حبیب، دلم تنگ شده بود. از در خانه محمدحافظ، یک راست رفتم گلزار شهدا، در همان قطعه کربلای پنجی ها، روی همان قبر خالی حبیب ... .

للحق


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 19 مرداد 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

بی تو غریبم در شهر خودم
مثل یک آواره
مثل یک تبعیدی...

#استودعک الله و استرعیک و أقرا علیک السلام

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 19 مرداد 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

میلیون ها کشمیری، توسط یک میلیون نیروی نظامی هند، محاصره شده اند؛ اخباری از آن ها در دسترس نیست.
کشمیر را ایران کوچک می نامند؛ جرم کمی نیست!! 
#کشمیر
#kashmir

للحق 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 19 مرداد 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی 

رومن گاری داستان عاشقانه جوان آنارشیست آرمان خواهی را روایت می کند که آرزوی رهایی میلیون ها نفر مظلوم در سراسر دنیا را در سر دارد و معشوقه اش را درین مسیر، هزینه رویاهای بلندپروازانه اش می کند. 
داستان آشنایی بود! هم آرمانش آشنا بود هم تلاقی آرمان و عشق ش! اما تومنی دوزار با داستان های شهدای خودمان متفاوت بود! خدا رحمت کند امام روح الله را که ""معنا"" و ""عشق"" را درین عصر غربت، برایمان باز تعریف کرد ... .

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 14 مرداد 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

راهیِ بهشت م.

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد... .

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 11 مرداد 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

- در آن نور، همان چهره دوست داشتنی را می دیدم؛ اما دائما جای نور عوض می شد و من به دنبالش می دویدم. ناگهان زیر پایم خالی شد؛ چیزی شبیه مرداب مرا با همه قدرت به پایین می کشید؛ فریاد می زدم و کمک می خواستم؛ کسی نبود. هرچه بیشتر دست و پا می زدم بیشتر فرو می رفتم. وحشت همه وجودم را تسخیر کرده بود؛ همه تنم در مرداب رفته بود و صدایم را نمی توانستم بیرون بدهم و خفه شده بودم. ناگهان همان نور با همان چهره دوست داشتنی انگار در مرداب آمد و به یک باره همه چیز عوض شد؛ خودم را وسط یک دشت وسیع سبز دیدم و این طرف و آن طرف دویدم و به دنبال نور می گشتم اما نبود. کمی که گذشت زمین زیر پایم باز مرا بلعید و می دیدم که همه وجودم کــــش می آید؛ از نقطه پایین حرف ""ب"" وارد شدم و پس از عبور از تونلی خاص از نقطه بالای حرف ""ف"" بیرون آمدم؛ همه جا همان نور با همان چهره دوست داشتنی شده بود.

محمدحافظ خوابش را با همه وجود تعریف می کرد. 
- خیلی خواب خوبی بود که!
بی مقدمه پرسید:
- مرگ چه شکلیه؟
- تو چه شکلی می بینیش؟
- قبلا فلسفی تر و اعتقادی تر بهش نگاه می کردم. اما هرچی بهش نزدیک تر میشم برام با صدای عبدالباسط و گریه مامانم و سردخانه و قبر و کفن و لحد و اینا تداعی میشه. 

لحظه ای درنگ کردم. کمی در ذهنم مرور کردم. خندیدم و گفتم:
- خیلی دنیایی به مرگ نگاه می کنی! شبیه بازمانده ها! نه شبیه میت ها!
- یعنی چی؟ 
- یعنی این چیزهایی که گفتی همه اش از زاویه نگاه یک آدمیه که محصور به عالم دنیا و همه عوالم احساسیش نسبت به دنیا هستش. مثلا چون تو دنیا صدای عبدالباسط غالبا برای مراسم های ختم استفاده میشه، برای تو تداعی کننده مرگه! و همین طور هست قبر و لحد و ... . مرگ رو اگه دنیایی نگاه کنی با توجه به پیش زمینه های ذهنی شاید خیلی سخت و غمناک باشه.
- تو چه جوری به مرگ نگاه می کنی؟
- من رو ول کن. ولی حداقلش اینه که شبیه ترین حالت به مرگ، خوابه. شبیه تجربه خوابی که داشتی. ولی محمدحافظ من مطمئنم مرگ، چیزی نیست که برامون ساختن.
- ولی محمد خیلی اتفاق بزرگیه و سخته که آدم بتونه با عقل، خودش رو قانع کنه که ساده هست.

حالش را می فهمیدم. خاصه این که خودش را در آستانه مهم ترین اتفاق زندگیش میدید. 
- می فهمم. فقط یک چیز!
سکوت کردم تا بپرسد چی!
- چی؟
- مردش هستی؟
- بگو اول!
- نه اگه مردش نیستی نمیگمش. کوپن ت رو هم نسوزون.
- اگه کاری باید انجام بدم که هیچ حال و حوصله ش رو ندارم.
- نه فقط میخوام در یک موضوع فکر کنی و به نتیجه برسی.
- این که ضرر نداره، باشه بگو!
- فقط سعی کن، خودت تصور خودت رو از مرگ و عالم برزخ و قیامت بسازی! اجازه نده عوالم حسیت این قدر قدرتمند بشن که اونا برات تصورسازی کنن.
- میدونی که خیلی سخته.
- کاملا! ولی مطمئنم شدنیه.

بعد از جریان نامه، اولین باری بود که می خواستم در موردش اشاره ای کنم.

- محمدحافظ چرا حبیب برات نامه می نویسه؟!
- کی؟!!!
- محمدرضا منظورم هست.
- ها!نمیدونم منم! خانواده هم حساس شدن. 
- ازش درباره مرگ هم پرسیدی؟
محمدحافظ سکوت کرد و چیزی نگفت.

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 7 مرداد 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

خسته رسیدم خانه. کسی نبود. باید جامعه را می خواندم. در بین آهنگ ها، جامعه سماواتی را پیدا کردم و صدایش را بلند کردم و روی یکی از صندلی ها رها شدم:
* السَّلامُ عَلَیْكُمْ یَا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلائِكَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْیِ...
چشم هایم را بسته بودم و داشت خوابم می برد که صدای پیام گوشی، صدای دعا را قطع کرد. گوشی را برداشتم، محمدحافظ بود.
- دلتنگم محمد. مرگ، چه قدر دلتنگی داره؟
حالم گرفته شد؛ نفسم را بی اختیار با سرعت بیرون دادم و آه کشیدم. 
* وَ بَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِی مَرْضَاتِهِ وَ صَبَرْتُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِی جَنْبِهِ...
محمدحافظ در انتهای افق دنیا داشت به دنیا نگاه می کرد. شاید حق داشت. برایش نوشتم:
- داستان دلتنگی ما زمانی شروع شد که عاشقمون کرد و ما رو به هجران ابدی مبتلا کرد. و این یعنی دلتنگی ابدی محمدحافظ ...
*أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ وَ شُهَدَاءُ دَارِ الْفَنَاءِ وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ وَ الرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ وَ الْآیَةُ الْمَخْزُونَةُ وَ الْأَمَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ وَ الْبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا 
حالم عوض شده بود؛ خستگی و فکر به محمدحافظ و مرگ و دلتنگی و ... . سماواتی داشت می خواند اما تلویزیون را هم روشن کردم که حالی عوض کنم. مستندی بود درباره مرگ پنگوئن ها! 
- ... از ده تخم پنگوئن ها، 9 تایش شانسی برای زندگی ندارند. پنگوئن مادر همراه با جمعی از پنگوئن ها برای صید ماهی می روند. سگ آبی هم آن جا هست. ممکن ست پنگوئن مادر دیگر هیچ وقت برنگردد ...
محمدحافظ جواب می دهد:
- عشق رو می فهمم؛ دلتنگی رو هم می فهمم؛ ولی نمی فهمم چرا باید هجران ابدی بکشیم؟
با استیکر خنده برایش می فرستم:
- توی نامه نگاری هات ازش بپرس!نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 64 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   
رندان خاموش
درباره وبلاگ


للباقی

اصلِ قصه من با تو با "إسمع و إفهم" تازه شروع می شود ... .

ر.خ

للحق

مدیر وبلاگ : محمد طاهری
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو