پنجشنبه 27 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

گران می خرند، ارزان می بازند
همه ی غارت شدگان عشق ...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 26 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

با آن چه که امروز می فهمم و از اولویت های کشور درک می کنم اگر به من بگویند دو فرصت برای یک شخص کارآمد(چه کارآمدی علمی، چه کارآمدی مدیریتی) به ترتیب زیر وجود دارد:
1- هیئت علمی بخش مهندسی دانشگاه شریف
2- راه اندازی و مدیریت یک صنعت
قطعا دومی را انتخاب می کنم. 

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 26 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

به قدر کافی ظاهر الصلاح هستند؛ استاد در بله قربان گویی هستند و پیش همه صاحبان قدرت، در حال دولا و راست دائمی هستند. به وقتش هم کسی در انقلابی بودن به گردشان نمی رسد! هرجا هم که می روی می بینی ارتباط هایشان برقرار ست و نفوذ دارند؛ و تصمیم سازی می کنند و تصمیم سازی می کنند و تصمیم سازی ... .
در مقابل، خیل عظیم جوانان انقلابی گمنامی هستند که بی نام و نشان و بی هیچ منت و چشم داشتی شبانه روزی برای آرمان هایشان مجاهدت می کنند.
اما واقعیت تلخ این ست که همان گروه منافق انقلابی اولی بعضا برای خیل عظیم جوانان انقلابی تصمیم سازی می کنند!! و تصمیم سازی می کنند!! و تصمیم سازی ... . 
مدل جدید گروه منافق انقلابی غالبا جوان هستند و این یعنی شروع یک مبارزه جدی که سال ها ادامه دارد.
کسی نیست فریاد بزند و به این رفقای عزیزمان تشر بزند که صبح تا شب درس خواندن و مجاهدت کردن و اردوی جهادی رفتن و لبه تکنولوژی تولید فناوری کردن و بومی کردن علوم انسانی و ... همه اگر خیلی مهم و مقدس اند اما بازی نخوردن در پازل منافقین انقلابی، مهم تر است و مقدس تر! 

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 25 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

خدایی که من باور دارم در حقیقت با خدایی که هست، فاصله دارد. معنای زندگی من، رساندن این دو به هم است. 

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 23 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

امشب رفتم روی همان پل هواییِ کذایی! رد هر ماشینی که از زیر پل رد میشد را می گرفتم؛ چراغ های قرمز ماشین ها آرام می رفتند و در افق، همه جا چراغ قرمز می شد. دقت به این هارمونی زیبا که برایم تداعی کننده سیمرغ بود، محصول یک حال آرام بود.
با خودم فکر می کنم تا آب را از ماهی نگیرند، ماهی ارزش آب را نمی فهمد... . و این را خوب می دانم که تو صاحب آبی!

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 23 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

بی تردید در زندگی اتفاقاتی میافتد که از خودت بپرسی: تو کیستی؟!
و این بزرگترین دلیل برای وجود خدا نیست؟

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 22 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

همه مان شنیده ایم و دیده ایم که ملت وقتی ازدواج می کنند خدا در زندگی شان گشایش ایجاد می کند؛ اما من جدیدا در مورد خودم به کشف بزرگ تری رسیده ام! من هر  خواستگاری که می روم خدا یک گشایش برایم ایجاد می کند!!! به عبارتی خدا به اندک اقدام من هم، راضی ست؛ یا سریع الرضا!!!
شبِ میلاد امام رئوف مان ست؛ دلم برای صحن و سرای آقا خیلی تنگ شده است؛ خیلی. برای همه خلوت ها و گفت و گو ها و اشک ها و لبخندها و عهدها؛ برای همان زوایای خاص... . برای اذن دخول و یقین به این که "یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردّون سلامی"؛ برای محبت کردن و محبت دیدن از امام و آقا و ولی و مولایم؛ برای حال خوب و بسط و دل و عشق و حیرت و حرکت و ... .
بارها شده ست وقتی در حرم هستم با خودم فکر می کنم چگونه من بیرون از این حرم می توانسته ام زندگی کنم؟! چگونه جهنم را تحمل می کردم؟! 

آقا دعا کن لایق شوم؛ آقا بهشتی ام کن ... .

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 22 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

در "سکوت" تجلی بیشتری از معشوق ست تا در "بیان"؛ حتی اگر "بیان" با معشوق باشد ... .

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 21 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

وقتی می خوانی فلان پیرمرد با صفایی که در فلان حوزه علمیه خدمت کار بوده و بدون غرور و تکبر و منیتی لباس های طلبه ها را میشسته و دستشویی های حوزه را پاک می کرده، از یاران خاص حضرت بوده و حضرت به او مأموریت های مهمی می داده ست! با خودت فکر می کنی عجب! لزوما برای در رکاب حضرت بودن، نیاز نیست شاخ باشی! و در زمینه تخصصیت لزوما بهترین باشی و کلی اثرگذاری کارهایت را ببینی!
قرارمان این بود که از درس و بحث و پروژه و دستگاه و ... به صفای باطن برسیم نکند عمرمان تمام شود و لایق نشویم ... .

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 20 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

تا قبل از این دو سال تقریبا هیچ تجربه جدی کار مهندسیِ صنعتی و مدیریت پروژه نداشتم؛ هرچه بود یک سری پروژه های دانشگاهی و علمی بود. در این دو سال با کلی فراز و نشیب و تجربه های خیلی خاص و شاید سخت! به چیزهای باارزشی هم خودم و هم گروه مان رسیده ایم. 
چندی ست با دوستان گروه، داریم یک کار جدید در حوزه بازار مهندسی، راه میاندازیم. برای همین، جلسات خوبی با کسانی که درین حوزه، استخوان دار هستند برگزار کرده ایم و می کنیم. هر جلسه اش برای ما یک دریچه جدید باز می کند و می فهمیم چه قدر تجربه مان کم  و دنیای مان کوچک ست!! 
دوست دارم برخی از این تجربیات را مکتوب کنم. تجربه هایی که ممزوجی از مهندسی و علوم انسانی و وضعیت کشور و مناسبات بین المللی ست.

« وضعیت موجود ما ÷ وضعیت باید ما = 0  » 

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 19 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

حال مرا فقط یک "دیوانه" می فهمد
در این شهرِ عاقلان، کسی حال مرا نخواهد فهمید ... .

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

نه از سر تصادف بود؛ نه از سر اشتباه یا گناه
آن هنگام که مهرِ "دریا" به دلِ "کویر" ریخته شد
چه می دانیم؟!
حکماً همه چیز حکمتی دارد
حتی پریشانی و آوارگی ...

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 15 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

چیزهایی را دیده بودیم؛ چیزهایی را شنیده بودیم؛ چیزهایی را خوانده بودیم؛ چیزهایی را فکر کرده بودیم؛ در مجموع خیلی چیزها را "تصور" کرده بودیم!!
وقتی در موقعیت های واقعی شان قرار گرفتیم دائماً در حال جست و جوی همان تصورات بودیم؛ همه تلاشمان این بود که همان تصوراتمان را عیناً در عالم واقع، پیدا کنیم.
خیلی هایش پیدا نشد! گاهی به تناقض رسیدیم گاهی به انکار! گاهی شک کردیم؛ گاهی ناامید و گاهی بی انگیزه شدیم؛ گاهی تغییر مسیر دادیم؛ گاهی چپ کردیم؛ گاهی ... 
به گمانم اگر تصورات نتوانند پای شان را از گلیم واقعیات بیرون بکشند، زندگی هم شیرین تر می شود هم با انگیزه تر و هم معنوی تر! و این تجربه چند سال اخیر من است.

للحق

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 14 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

کسانی که دنیا را سه طلاقه کرده اند، بیشترین لذت را از زندگی می برند!
من زندگی متدینانه را این گونه فهمیده ام که آدم مومن از زندگیش لذت می برد؛ بی آن که دنیا بر او مسلط شده باشد.
به گمانم اگر روزی دیدیم که موضوعی برای لذت بردن از زندگی نداریم، باید حتم کنیم که یک گوشه از وجودمان و یا یک وجه از دین داری مان از تعادل خارج شده ست؛ آن وقت باید بنشینیم و دقیق خودمان را محاسبه کنیم... .

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 14 تیر 1398 :: نویسنده : محمد طاهری
للباقی

"بیشعوری" حقاً کتاب مزخرفی بود. بس که این طرف و آن طرف دیده بودمش مایل شدم بخوانمش؛ به نظرم چیز خاصی نداشت الّا یک نکته!
و آن نکته تحلیل من است از استقبال زیاد از این کتاب و نویسنده اش: نویسنده تنها یک ادبیات سازی کرده است و برای هرچه صفت رذیله اخلاقی مثل تکبر، غرور، خودپرستی، حسد و ... از یک عنوان عام تری یعنی " بیشعوری" استفاده کرده ست. حالا چرا این ادبیات سازی این قدر با استقبال روبه رو شده است؟ یحتمل ما آدم ها دوست داریم ریشه همه مشکلاتمان را از یک چیز و از یک موضوع بدانیم! به جای اینکه لیستی از مشکلات اساسی مان را جلویمان بگذارند بیشتر تمایل داریم به ما بگویند:  بیشعور! همه مشکلاتت از بیشعوری ست!
شاید اولش به ما بر بخورد اما چون مسئله، ساده شده است احساس رضایت می کنیم.

بعدالتحریر: کسی که آدم را آفرید و او را در سخت ترین بحران های زندگی قرار داد و مشکلات اساسی وجودیش را نمایان کرد، هم او ست که راهکار برون رفت از بحران ها را می داند ... .

للحق
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 66 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
رندان خاموش
درباره وبلاگ


للباقی

اصلِ قصه من با تو با "إسمع و إفهم" تازه شروع می شود ... .

ر.خ

للحق

مدیر وبلاگ : محمد طاهری
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic